Våra tävlingar 2023

30/4 Rallylydnad (dubbel avancerad klass)
17/5 Lydnadstävling startklass och klass 1 (kvällstävling)
2/7 Lydnadstävling startklass och klass 1 (förmiddag och eftermiddag)
23/9 Lydnadstävling startklass och klass 1
 

Resultat från våra tävlingar 2022

25 maj Lydnadstävling startklass och klass 1 (kvällstävling)
3 juli Lydnadstävling startklass och klass 1 (förmiddag och eftermiddag)
 

Resultat från våra tävlingar 2021

24 juli Brukstävling sök (LKL, HKL och EKL)
25 juli Lydnadstävling startklass och klass 1 (förmiddag och eftermiddag)
14 augusti Specialsöksprov klass 1
26 september Lydnad startklass och lydnadsklass 1
2 oktober Brukstävling spår (appellklass)
 

Resultat från våra tävlingar 2020

25 januari Rallylydnad (dubbla klasser fortsättning, avancerad och mästarklasser)
12 juli Lydnad startklass och lydnadsklass 1 (förmiddag + eftermiddag)
19 september Lydnad startklass och lydnadsklass 1

Resultat från våra tävlingar 2019

28 april Kvartettchansen (mästarklass x4)
17 maj Lydnad startklass och lydnadsklass 1
30 juni Lydnad startklass och lydnadsklass 1 (förmiddag + eftermiddag)
21 september Lydnad startklass och lydnadsklass 1

Resultat från våra tävlingar 2018

28 januari Rallylydnad (dubbla klasser fortsättning, avancerad och mästarklasser)
21 april Rallylydnad (dubbla klasser nybörjare och avancerad)
22 april Rallylydnad (dubbla klasser fortsättning och mästare)
9 maj Lydnad startklass och lydnadsklass 1 (kvällstävling)
6 juni Kvartettchansen (mästarklass x4)
1 juli Lydnad startklass och lydnadsklass 1 (förmiddag)
1 juli Lydnad startklass och lydnadsklass 1 (eftermiddag)
8 juli Bruksspår (elitklass)
2 september Lydnad samtliga klasser (DM)

Resultat från våra tävlingar 2017

22 januari Rallylydnad (dubbla mästarklasser)
8 april Rallylydnad (dubbla klasser avancerad och mästare)
14 maj Rallylydnad (dubbla klasser nybörjare och fortsättning)
18 maj Lydnad startklass och lydnadsklass 1 (kvällstävling)
2 juli Lydnad startklass och lydnadsklass 1 (förmiddag)
2 juli Lydnad startklass och lydnadsklass 1 (eftermiddag)
3 september Lydnad samtliga klasser
9 september Nosework 1, samtliga moment

Resultat från våra tävlingar 2016

24 januari Rallylydnad (dubbla klasser avancerad och mästare)
16 april Lydnad klass 1-3
21 maj Rallylydnad (dubbla nybörjarklasser)
22 maj Rallylydnad (dubbla klasser fortsättning och mästare)
1 juli Lydnad klass 1 och 2 (kvällstävling)
17 september Rallylydnad (dubbla klasser nybörjare och avancerad)

Resultat från våra tävlingar 2015

25 januari Rallylydnad (dubbla klasser fortsättning, avancerad och mästare)
25 april Lydnad 1 - elit
25 maj Rallylydnad (dubbel mästarklass)
5 juli Lydnad 1 & 2 (förmiddag)
5 juli Lydnad 1 & 2 (eftermiddag)
9 augusti Bruks elitklass spår
13 september Rallylydnad (dubbla klasser nybörjare, fortsättning och avancerad)

Resultat från våra tävlingar 2014

26 januari Rallylydnad
27 juni Lydnad
3 augusti Bruks elitklass spår DM
7 september Lydnad
11 oktober Rallylydnad