Våra tävlingar 2021

24 juli Brukstävling sök (LKL, HKL och EKL)
25 juli Lydnadstävling startklass och klass 1 (förmiddag och eftermiddag)
14 augusti Specialsöksprov klass 1 (mer info längre ner på sidan)
26 september Lydnad startklass och lydnadsklass 1
2 oktober Brukstävling spår (appellklass)
 

INBJUDAN TILL SPECIALSÖKSPROV KLASS 1 (RÖD KONG)
Plats: Normlösa
Tid: Lördagen 14 augusti, första start kl 12:00
Domare: Annica Johansson
Provledare: Barbro Ekenberg
Kostnad: 350kr. Betalas till Motala BK's plusgiro 1166907-4 först när Du har blivit tilldelad plats.
Max 10 deltagare

Medlemmar i Motala BK har förtur till platserna. (Klubb som anges i första anmälan räknas. Medlemsskap ska kunna styrkas).

INBJUDAN TILL SPECIALSÖKSPROV KLASS 2 (RÖD KONG)
Plats: Normlösa
Tid: Söndagen 15 augusti, första start kl 09:00
Domare: Annica Johansson
Provledare: Barbro Ekenberg
Kostnad: 350kr. Betalas till Motala BK's plusgiro 1166907-4 först när Du har blivit tilldelad plats.
Max 6 deltagare

Medlemmar i Motala BK har förtur till platserna. (Klubb som anges i första anmälan räknas. Medlemsskap ska kunna styrkas).

Sista anmälningsdag 23/7 gäller för båda klasserna.

Anmälan och ev frågor mailas till barbro.ekenberg@hotmail.com
Ange förarens namn, kontaktuppgifter, klubbtillhörighet och medlemsnummer samt hundens namn, ras och reg.nummer. Ange även vilket provdatum som anmälan gäller

Resultat från våra tävlingar 2020

25 januari Rallylydnad (dubbla klasser fortsättning, avancerad och mästarklasser)
12 juli Lydnad startklass och lydnadsklass 1 (förmiddag + eftermiddag)
19 september Lydnad startklass och lydnadsklass 1

Resultat från våra tävlingar 2019

28 april Kvartettchansen (mästarklass x4)
17 maj Lydnad startklass och lydnadsklass 1
30 juni Lydnad startklass och lydnadsklass 1 (förmiddag + eftermiddag)
21 september Lydnad startklass och lydnadsklass 1

Resultat från våra tävlingar 2018

28 januari Rallylydnad (dubbla klasser fortsättning, avancerad och mästarklasser)
21 april Rallylydnad (dubbla klasser nybörjare och avancerad)
22 april Rallylydnad (dubbla klasser fortsättning och mästare)
9 maj Lydnad startklass och lydnadsklass 1 (kvällstävling)
6 juni Kvartettchansen (mästarklass x4)
1 juli Lydnad startklass och lydnadsklass 1 (förmiddag)
1 juli Lydnad startklass och lydnadsklass 1 (eftermiddag)
8 juli Bruksspår (elitklass)
2 september Lydnad samtliga klasser (DM)

Resultat från våra tävlingar 2017

22 januari Rallylydnad (dubbla mästarklasser)
8 april Rallylydnad (dubbla klasser avancerad och mästare)
14 maj Rallylydnad (dubbla klasser nybörjare och fortsättning)
18 maj Lydnad startklass och lydnadsklass 1 (kvällstävling)
2 juli Lydnad startklass och lydnadsklass 1 (förmiddag)
2 juli Lydnad startklass och lydnadsklass 1 (eftermiddag)
3 september Lydnad samtliga klasser
9 september Nosework 1, samtliga moment

Resultat från våra tävlingar 2016

24 januari Rallylydnad (dubbla klasser avancerad och mästare)
16 april Lydnad klass 1-3
21 maj Rallylydnad (dubbla nybörjarklasser)
22 maj Rallylydnad (dubbla klasser fortsättning och mästare)
1 juli Lydnad klass 1 och 2 (kvällstävling)
17 september Rallylydnad (dubbla klasser nybörjare och avancerad)

Resultat från våra tävlingar 2015

25 januari Rallylydnad (dubbla klasser fortsättning, avancerad och mästare)
25 april Lydnad 1 - elit
25 maj Rallylydnad (dubbel mästarklass)
5 juli Lydnad 1 & 2 (förmiddag)
5 juli Lydnad 1 & 2 (eftermiddag)
9 augusti Bruks elitklass spår
13 september Rallylydnad (dubbla klasser nybörjare, fortsättning och avancerad)

Resultat från våra tävlingar 2014

26 januari Rallylydnad
27 juni Lydnad
3 augusti Bruks elitklass spår DM
7 september Lydnad
11 oktober Rallylydnad