Statuter till årsmötet

Här finner du statuterna i pdf-format:

Bästa Brukshund

Priset delas ut varje år på årsmötet. Priset består av vandringspris & följepris. Nytt pris sätts upp av klubben.

De ekipage som under året tävlat för Motala BK på officiella bruksprov, äger rätt att deltaga i tävlingen.

Varje ekipage lämnar in sina tre bästa resultat. 
Bästa Brukshund blir den som har högst medelpoäng. Vid lika poäng ska ytterligare en tävling/tävlingar räknas med fram till dess att någon har högst genomsnittspoäng.

Den som först får tre inteckningar får behålla vandringspokalen. 

Resultaten lämnas in till tävlingsansvarig senast den 2 januari.
 

Bästa Specialsökshund

Priset delas ut varje år på årsmötet. Priset består av vandringspris & följepris. Nytt pris sätts upp av klubben.

De ekipage som under året tävlat för Motala BK på officiella specialsökstävlingar, äger rätt att deltaga i tävlingen. (För 2022 gäller även inofficiella tävlingar, från 2023 endast officiella tävlingar).

Varje ekipage lämnar in sina tre bästa resultat. 
Bästa Specialsökshund blir den som har högst medelpoäng.
Vid lika poäng ska ytterligare en tävling/tävlingar räknas med fram till dess att någon har högst genomsnitt

Den som först får tre inteckningar får behålla vandringspokalen. 

Resultaten lämnas in till tävlingsansvarig senast den 2 januari.

Bästa Lydnadshund

Priset delas ut varje år på årsmötet. Priset består av vandringspris & följepris. Nytt pris sätts upp av klubben.

De ekipage som under året tävlat för Motala BK på officiella lydnadsprov äger rätt att deltaga i tävlingen.

Varje ekipage lämnar in sina tre bästa resultat. 
Bästa Lydnadshund blir den som har högst medelpoäng. Vid lika poäng ska ytterligare en tävling/tävlingar räknas med fram till dess att någon har högst genomsnittspoäng.

Den som först får tre inteckningar får behålla vandringspokalen. 

Resultaten lämnas in till tävlingsansvarig senast den 2 januari.

Bästa Rallylydnadshund

Priset delas ut varje år på årsmötet. Priset består av vandringspris & följepris. Nytt pris sätts upp av klubben.

De ekipage som under året tävlat för Motala BK på officiella rallylydnadstävlingar, äger rätt att deltaga i tävlingen.

Varje ekipage lämnar in sina tre bästa resultat. 
Bästa Rallylydnadshund blir den som har högst medelpoäng.
Vid lika poäng ska ytterligare en tävling/tävlingar räknas med fram till dess att någon har högst genomsnitt

Den som först får tre inteckningar får behålla vandringspokalen.

Resultaten lämnas in till tävlingsansvarig senast den 2 januari.

Bästa Agilityhund

Priset delas ut varje år på årsmötet. Priset består av vandringspris & följepris. Nytt pris sätts upp av klubben.

De ekipage som under året tävlat för Motala BK på officiella agilitytävlingar äger rätt att deltaga i tävlingen.

Varje ekipage lämnar in sina tre bästa resultat. Vid lika poäng ska ytterligare en tävling/tävlingar räknas med fram till dess att någon har högst genomsnitt

Den som först får tre inteckningar får behålla vandringspokalen. 

Resultaten räknas på följande sätt:
1:a placering 100 poäng
2:a placering 80 poäng
​3:e placering 60 poäng
​4:e placering 50 poäng
​5:e placering 40 poäng
6:e placering 30 poäng
7:e placering 20 poäng
8:e placering 15 poäng
9:e placering 10 poäng
10:e placering 5 poäng
Endast felfria lopp räknas. 

Resultaten lämnas in till tävlingsansvarig senast den 2 januari.

Bästa Noseworkhund

Priset delas ut varje år på årsmötet. Priset består av vandringspris & följepris. Nytt pris sätts upp av klubben.

De ekipage som under året tävlat för Motala BK på officiella noseworkprov, äger rätt att deltaga i tävlingen.

Varje ekipage lämnar in sina tre bästa resultat. 
Bästa noseworkhund blir den som har högst medelpoäng. Vid lika poäng ska ytterligare en tävling/tävlingar räknas med fram till dess att någon har högst genomsnittspoäng.

Den som först får tre inteckningar får behålla vandringspokalen. 

Resultaten lämnas in till tävlingsansvarig senast den 2 januari.

Klubbmästerskap KM

Priset delas ut varje år på årsmötet. Priset består av vandringspris & följepris, placering 1-3.
Nytt pris sätts upp av klubben.

Den som först får tre inteckningar får behålla vandringspokalen. 

Rätt att deltaga har alla som är medlemmar i Motala BK  (i mån av plats får även andra SBK medlemmar deltaga, men utom tävlan om klubbmästerskapet).

Resultaten lämnas in till tävlingsansvarig senast den 2 januari.

Nubbepokalen
Ett aktivitetspris skänkt av Ivan Bengtsson 1998


Priset delas ut varje år på årsmötet. Priset består av vandringspris & följepris. Priset är ständigt vandrande, nytt följepris sätts upp av klubben.

De ekipage som under året tävlat för Motala BK på officiella bruks- och lydnadsprov, äger rätt att deltaga i tävlingen.

Varje ekipage lämnar in sina fem bästa resultat (minst tre resultat krävs).

Resultaten lämnas in till tävlingsansvarig senast den 2 januari.

Klubbens Hedersknyffel

Priset delas ut varje år på årsmötet. Priset består av vandringspris & följepris. Priset är ständigt vandrande, nytt följepris sätts upp av klubben.

Styrelsen utser någon som under året har gjort något extra för klubben, samt lämnar sin motivation.

Aktivitetspriset

Priset delas ut varje år på årsmötet. Priset består av vandringspris & följepris. Nytt pris sätts upp av klubben.

Priset skall vandra i tio år. Den som har flest inteckningar efter tio år vinner. Vid lika antal inteckningar fortsätter priset att vandra tills antalet inteckningar blir ojämnt. 
Inteckningen erhålles av den som under ett verksamhetsår fått mest poäng enligt nedslående tabell. Skulle flera få samma poäng skall den som deltagit flest gånger anses som aktivast.
Endast en aktivitet per dag får räknas.
Rätt att deltaga har alla som är medlemmar i Motala BK
Resultaten lämnas in till tävlingsansvarig senast den 2 januari.


Bruks/IPO 
Enbart att deltaga                                                                         8p
Med godkänt resultat                                                                 10p
Med uppflyttningspoäng                                                           12p
Bäst i resp. klass /cert                                                                15p
Championat                                                                                 20p

Lydnad     
Enbart att deltaga                                                                         8p
Erhållet 1:a pris                                                                           12p
Bäst i resp. klass/cert                                                                 15p
Championat                                                                                 20p

Rallylydnad
Enbart att deltaga                                                                          8p
Erhållet uppflyttningspoäng                                                       12p
Bäst i resp klass/cert                                                                    15p
Championat/rallylydnadsmästare                                             20p

Specialsök
Enbart att deltaga                                                                         8p
Med godkänt resultat                                                                 10p
Med uppflyttningspoäng                                                           12p
Bäst i resp. klass/cert                                                                 15p
Championat                                                                                 20p

MH/BPH/MT:                                                                                 10p
Hel korning/titeln KORAD:                                                          15p

Tjänstehund
Enbart att deltaga                                                                          8p
Godkänt prov                                                                               12p
Erhållet cert                                                                                  15p

Jaktprov/Eftersök
Enbart att deltaga                                                                          8p
1:a pris                                                                                           12p
Bäst i resp. klass eller cert                                                          15p
Championat                                                                                  20p

Utställning
Enbart att deltaga                                                                          8p
Utställningscert                                                                            15p
Championat                                                                                   20p
BIS (Best In Show)                                                                         25p

Agility      
Enbart att deltaga                                                                          8p
Erhållen pinne                                                                              12p
Bäst i resp. klass/cert                                                                  15p
Championat                                                                                  20p

Nosework
Godkänt doftprov                                                                          8p
Enbart att deltaga                                                                          8p
Erhållet diplom TSM/TEM                                                           12p
Tilldelas SSE (särskilt samspelt ekipage)                                     15p

Freestyle/HtM
Enbart att deltaga                                                                          8p
Erhållet uppflyttnings poäng/silver/guld poäng                     12p
Bäst i resp klass                                                                           15p
Championat                                                                                  20p

Drag          
Enbart att deltaga                                                                          8p
Klassegrare                                                                                   15p
Championat                                                                                  20p

DM-vinst                                                                                        20p
SM                     
Enbart att deltaga                                                                        20p
SM-vinst                                                                                         50p


Med tävling avses prov som officiellt eller inofficiellt anordnats av SBK, SKK eller till dessa förbund anknuten organisation. Även hemmatävling räknas. Endast en aktivitet per dag får räknas. Även klubbmästerskap räknas.